top of page
arda_png.png

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA VE ONAY METNİ

Arda Lojistik  (Şirket) olarak öncelikle tarafınızı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15/07/2015 tarihli 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’i kapsamında aydınlatmak ve tarafınızın onayını almak isteriz.

İlgili yasal düzenlemeler gereğince iletişim talep formu doldurulması suretiyle elde ettiğimiz kimlik ve iletişim bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz, Müşteri Aydınlatma Metni kapsamında, E-posta ve SMS gönderimi faaliyetimize yönelik, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması, icrası ve müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla, müşteri memnuniyeti anketlerinin gönderilmesi, özel günlerin kutlanması, bülten gönderimi yapılması ve kampanya, promosyon hizmetlerinin sizlerle paylaşımını sağlamak amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onayınız alınarak işlenmesi gerekmektedir.

Vereceğiniz onay ile  şirketimizce sunulan ürünler ve hizmetlere ilişkin, telefon, çağrı merkezleri, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik ileti ile yapılacak tüm tanıtım, kampanya ve bilgilendirme mesajı gönderimini,  paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi işleyerek, size telefon, kısa mesaj ve elektronik posta ile ulaşmasını ve elektronik iletilerin içeriğinin ve diğer kayıtların gerektiğinde ilgili Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanmasını kabul etmektesiniz.

İletilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz 3. kişilerle kişisel verilerinizin gerekli ölçüde paylaşılacağını da tarafınıza ayrıca bildirmek isteriz.

Bu metne onay vermeniz halinde bu onayınız, reddetme hakkınızı kullanıncaya kadar geçerli olacaktır. Dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe göstermeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilirsiniz. Bu talebinizi Şirketimize çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak veya Şirketimiz bilgilerindeki iletişim adreslerine ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

Tüm bu bilgilendirmeler ışığında ilgili formda yer alan ve ilerleyen dönemlerde Arda Lojistik  ile paylaşacağım iletişim bilgilerime Şirket tarafından kampanya, anket, reklam, çekiliş, tanıtım, teklif, promosyon gibi her türlü doğrudan ve dolaylı pazarlama faaliyetleri kapsamında ticari elektronik ileti gönderilmesini ve kişisel verilerimin Şirket’in mevzuatsal yükümlülüklerini yerine getirebilmesinin yanı sıra bu amaçlarla da işlenmesini ve Şirket’in hizmet aldığı üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olmak üzere tarafıma elektronik ortamdan E-posta ve SMS gönderilmesine onay veriyorum.

bottom of page